ΤΟ ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ

Εμμανουήλ Βερνάδου 7, Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 2831 054437

GIA XARI SOY

Φωτάκη 16, Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 2831 505115

50 - 50

Νικ. Πλαστήρα 6, Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 697 205 5312

LA PLAYA OYZERI

Πετρές Παραλία Επισκοπής, Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 697 980 9538