ΚΑΝΤΙΝΑ

Τρία Μοναστήρια 741 00 Τηλέφωνο: 2831 057257

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ

Χαραλαμπου Λιανδρη, Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 2831 032350

CANTINA BANANA

Ρέθυμνο 741 00 Τηλέφωνο: 694 813 4280